październik 2019

S.O.L.I.D – 1.
Zasada pojedynczej odpowiedzialności
(S – single responsibility)

SOLID – 1. Zasada pojedynczej odpowiedzialności (S – single responsibility) SOLID – Zasada pojedynczej odpowiedzialności – pierwsza wytyczna, którą można zdefiniować następująco: klasa nie powinna być modyfikowana z więcej niż jednego powodu. Lub też: klasa powinna mieć jeden główny cel, być odpowiedzialna za jedną konkretną rzecz, jedną funkcjonalność. Dlaczego? Ponieważ łatwiej jest wtedy zrozumieć kod. …

S.O.L.I.D – 1.
Zasada pojedynczej odpowiedzialności
(S – single responsibility)
Read More »

S.O.L.I.D. – a komu to potrzebne?

SOLID w programowaniu jest tym, czym dla sportowca dobrze rozpisany trening. Akronim ten wymyślił Robert C. Martin (inaczej zwany Uncle Bob), amerykański programista.Czym właściwie jest SOLID? Jest to zestaw wytycznych  (zasad), które stosuje się podczas programowania w sposób obiektowy. Skrót pochodzi od pierwszych liter wytycznych:– Single responsibility (pojedyncza odpowiedzialność),– Open/closed (otwarte/zamknięte),– Liskov substitution (podstawienie Liskov),– …

S.O.L.I.D. – a komu to potrzebne? Read More »