S.O.L.I.D – 5.
Zasada odwrócenia zależności
(D – dependency inversion)

S.O.L.I.D – 5. Zasada odwrócenia zależności (D – dependency inversion) SOLID – Zasada odwrócenia zależności – ostatnia z zasad zbioru SOLID. Mówi o tym, że klasa wysokiego poziomu nie powinna zależeć od klasy niskiego poziomu. Obydwie powinny zależeć od abstrakcji. Znaczy to tyle, że w deklaracji żadnej klasy, metody czy zmiennej nie powinniśmy używać nazw …

S.O.L.I.D – 5.
Zasada odwrócenia zależności
(D – dependency inversion)
Read More »