S.O.L.I.D – 1.
Zasada pojedynczej odpowiedzialności
(S – single responsibility)

SOLID – 1. Zasada pojedynczej odpowiedzialności (S – single responsibility) SOLID – Zasada pojedynczej odpowiedzialności – pierwsza wytyczna, którą można zdefiniować następująco: klasa nie powinna być modyfikowana z więcej niż jednego powodu. Lub też: klasa powinna mieć jeden główny cel, być odpowiedzialna za jedną konkretną rzecz, jedną funkcjonalność. Dlaczego? Ponieważ łatwiej jest wtedy zrozumieć kod. …

S.O.L.I.D – 1.
Zasada pojedynczej odpowiedzialności
(S – single responsibility)
Read More »