S.O.L.I.D – 4.
Zasada segregacji interfejsów
(I – Interface segregation)

S.O.L.I.D – 4. Zasada segregacji interfejsów (I – Interface segregation) SOLID – Zasada segregacji interfejsów – przedostatnia z wytycznych SOLID. Reguła ta oznajmia nam, aby nie tworzyć interfejsów z metodami, których nie używa klasa. Interfejsy powinny być jak najmniejsze i konkretne  klasy nie powinny implementować metod których nie potrzebują. Nie powinno dojść do sytuacji, gdy …

S.O.L.I.D – 4.
Zasada segregacji interfejsów
(I – Interface segregation)
Read More »